Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
Εργαστήρια διαπιστευμένα για την Μοριακή εξέταση ανίχνευσης του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2


Το πρότυπο, με το οποίο διαπιστεύονται τα Κλινικά Εργαστήρια, είναι το EΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, το οποίο εξετάζει την τεχνική επάρκεια των Κλινικών Εργαστηρίων, για τη διενέργεια εξετάσεων σε ανθρώπινα δείγματα, με διαγνωστική αξία και είναι προσαρμοσμένο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ασθενούς. Συνολικά το ΕΣΥΔ έχει διαπιστεύσει περισσότερα από 100 Κλινικά Εργαστήρια σε Ελλάδα, Αλβανία και Καζακστάν.

  • Το Ε.ΣΥ.Δ. ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σχετικά με δράσεις για τη βελτίωση των διαγνωστικών υπηρεσιών COVID-19.
  • Η μοριακή δοκιμασία για την έγκαιρη ανίχνευση του SARS-CoV-2 σε δείγματα αναπνευστικού συστήματος, με την χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με αντίστροφη μεταγραφή σε πραγματικό χρόνο (real time RT-PCR), σε Κλινικά Εργαστήρια με την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία, αποτελεί διεθνώς την αναγνωρισμένη μέθοδο διάγνωσης της νόσου COVID-19.
  • To Ε.ΣΥ.Δ., από τις 16.4.2020, έχει εκδώσει σχετική οδηγία, βάσει των Κανονισμών Διαπίστευσης, του προτύπου EΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, των σχετικών Κατευθυντήριων Οδηγιών του Ε.ΣΥ.Δ. και των πρόσφατων Κατευθυντήριων Εγγράφων του WHO, όπου διευκρινίζεται ο τρόπος αξιολόγησης για τις μοριακές μεθόδους για τον SARS-CoV-2.

Πατήστε τον υπερσύνδεσμο για να δείτε τον κατάλογο των εργαστηρίων διαπιστευμένων για την μοριακή εξέταση ανίχνευσης του SARS-CoV-2 που επικαιροποιείται συνεχώς

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr