Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17025:2017


Μετά από θετική ψηφοφορία στο επίπεδο του International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) η περίοδος μετάβασης για την εφαρμογή του Προτύπου ISO/IEC 17025:2017 παρατάθηκε μέχρι 1η Ιουνίου 2021 σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω πανδημίας.

Η διαπίστευση, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 765/2008 πρέπει να γίνεται σύμφωνα με εναρμονισμένο πρότυπο, όπως είναι η περίπτωση του ISO/IEC 17025:2017.

Η περίοδος μετάβασης έχει ήδη δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μέχρι 31.12.2020. 

Το Ε.ΣΥ.Δ. πρόκειται να προχωρήσει στην αναθεώρηση του Χρονοδιαγράμματος Μετάβασης των διαπιστευμένων εργαστηρίων στο Πρότυπο ISO/IEC 17025:2017 μόλις ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση της σχετικής απόφασης του ILAC με την ένταξη της νέας περιόδου μετάβασης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr