Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19


Καλλιθέα 16.4.2020

 

Προκειμένου το Ε.ΣΥ.Δ. να ανταποκριθεί σε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από ιδιωτικά και δημόσια Εργαστήρια για διαπίστευση μοριακών μεθόδων για την εξέταση COVID 19, εκδίδει σχετικό ενημερωτικό έγγραφο. Στο έγγραφο δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των Κανονισμών Διαπίστευσης, του προτύπου ISO 15189, των σχετικών Κατευθυντήριων Οδηγιών του Ε.ΣΥ.Δ. και των πρόσφατων Κατευθυντήριων Εγγράφων του WHO και διευκρινίζεται ο τρόπος αξιολόγησης για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το Ε.ΣΥ.Δ. έχει ήδη διαπιστεύσει ιατρικά εργαστήρια σε μοριακές μεθόδους και με ανάλογες απαιτήσεις χώρων/εγκαταστάσεων και βιοασφάλειας και διαθέτει ήδη την απαραίτητη τεχνική επάρκεια και κατάλληλους αξιολογητές/εμπειρογνώμονες, ενώ με τη χρήση τεχνικών αξιολόγησης εξ αποστάσεως και  διαδικασίες τηλεδιάσκεψης για την λήψη απόφασης διαπίστευσης, μπορεί να ανταποκριθεί άμεσε σε αιτήματα επέκτασης πεδίου διαπίστευσης. Σε αυτό τον σύνδεσμο θα βρείτε το ενημερωτικό κείμενο.

 

                        Αλίκη Σταθοπούλου                                                                  Ιωάννης Σιταράς

Τχης Εργαστηρίων Δοκιμών και Ιατρικών Εργαστηρίων                   Δντης Δνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr