Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ. ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19


Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid-19) και ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων κα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, μεταβαίνει σε καθεστώς τηλεργασίας και εκ περιτροπής εργασίας από την Δευτέρα 23/03/2020.

Η προσέλευση στις εγκαταστάσεις του Ε.ΣΥ.Δ. θα γίνεται μόνο μέσω ραντεβού εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Η επικοινωνία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ε.ΣΥ.Δ..

Φυσική αλληλογραφία και τηλεομοιοτυπίες (fax) συστήνεται να μην χρησιμοποιούνται.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις διαπίστευσης, τεκμηριώσεις, εκθέσεις, διορθωτικές ενέργειες θα αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Έχουν ανακοινωθεί και θα συνεχίσουν να ανακοινώνονται ρυθμίσεις για εξ αποστάσεως αξιολογήσεις και οδηγίες για τους πελάτες του Ε.ΣΥ.Δ..

Τα μέτρα ισχύουν μέχρι νεωτέρας και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων.

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr