Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ Ε.ΣΥ.Δ.


Από την Δευτέρα 10 Ιουνίου η ηλεκτρονική αλληλογραφία με το Ε.ΣΥ.Δ. θα γίνεται ως ακολούθως.

 Για θέματα που αφορούν:

 α) Εργαστήρια και Διοργανωτές Διεργαστηριακών Συγκρίσεων, το email επικοινωνίας είναι labsdivision@esyd.gr ,

 β) Φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου / Επαλήθευσης / Περιβαλλοντικούς Επαληθευτές, το email επικοινωνίας είναι bodiesdiv1@esyd.gr .

 γ) Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες, το email επικοινωνίας είναι το oikonomiko@esyd.gr .

Επιπλέον, τα παράπονα προς το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@esyd.gr
Η διαχείριση τωνπαραπόνων γίνεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Αποδέκτες της ηλεκτρονικής διεύθυνσης είναι η Υπεύθυνη Ποιότητας και η Διοίκηση του οργανισμού.

Η υπάρχουσα  ηλεκτρονική διεύθυνση esyd@esyd.gr θα παραμείνει για θέματα που αφορούν την Διοίκηση καθώς και θέματα που αφορούν τον οργανισμό συνολικά.

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr