Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ISO/CASCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ISO/IEC 17025 ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ


Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ.:

Ο ILAC ενημέρωσε τα μέλη του για την  προσπάθεια του ISO/CASCO να συλλέξει πληροφορίες από τα Eργαστήρια που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία μετάβασης του συστήματος διαχείρισης τους στο νέο ISO/IEC 17025:2017. Παρακαλούμε πολύ, εφόσον έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία για να εναρμονισθείτε στις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17025:2017 να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στη δ/νση https://www.surveymonkey.com/r/6MQ95ZC και αναφέρεται αποκλειστικά στην νέα έκδοση. Ο ΙSO/CASCO έχει ζητήσει, οι απαντήσεις να υποβληθούν έως 15.9.2018.

Η συνεισφορά σας θα είναι πολύτιμη.

Δ/νση Διαπίστευσης Εργαστηρίων Ε.ΣΥ.Δ.

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr