Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ., Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ


         

Η Μαρία Παπατζίκου, Υπεύθυνη Ποιότητας του Ε.ΣΥ.Δ., εξελέγη Αντιπρόεδρος της ΕΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαπίστευση - European cooperation for Accreditation, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια στις 16 και 17 Μαΐου.
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον Ελληνικό Φορέα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ. να καταλαμβάνει την πολύ σημαντική Θέση της Αντιπροεδρίας της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης, ιδιαιτέρως σε μία εποχή που οι ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της διαπίστευσης είναι εξαιρετικά σημαντικές. 
Η Μαρία Παπατζίκου, στέλεχος του Ε.ΣΥ.Δ. από το 2005,  έχει έναν πολύ ενεργό ρόλο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαπίστευση, ως μέλος από το 2010 της Ομάδας Διοίκησης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης - EA MAC Management Group, στη συνέχεια το 2015 ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑ - EA Executive Committee - και τελικά το 2018, καταλαμβάνοντας τη θέση της  Αντιπροέδρου - EA Vice Chair.
Με αυτή την εκλογή, η Μαρία Παπατζίκου θα κατέχει ένα σημαντικό ρόλο στον  Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαπίστευσης, ο οποίος ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Kανονισμού (ΕΚ) Nº765 / 2008 ως αρμόδια αρχή για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υποδομής Διαπίστευσης.

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr