Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΚΑΙ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015


Όπως είναι γνωστό, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) προχώρησε το Σεπτέμβρη του 2015 στην έκδοση του αναθεωρημένου προτύπου ISO 9001:2015, το οποίο ακολούθως υιοθετήθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

Οι Διεθνείς Οργανισμοί, International Accreditation Forum (IAF) και International Organization for Standardization (ISO), καθόρισαν ως μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2015 τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του (15 Σεπτεμβρίου 2015), δηλαδή η μεταβατική περίοδος λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2018.

 

Το Ε.ΣΥ.Δ., ως πλήρες μέλος της ΕΑ και της IAF, υιοθετεί την περίοδο μετάβασης των τριών (3) ετών για την πλήρη εφαρμογή του ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 9001:2015.

Κατά την περίοδο αυτή, οι φορείς πιστοποίησης δύνανται να εκδίδουν πιστοποιητικά μετά από επιθεώρηση στους πελάτες τους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

 

Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί και πρόκειται να εκδοθούν από φορείς πιστοποίησης είτε με την έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 είτε με την έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, θεωρούνται κατά την περίοδο της μετάβασης των τριών (3) ετών, απολύτως ισοδύναμα και ισότιμα μεταξύ τους.

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr