Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού  
 

AUTOVISION-SAKAR Α.Ε. Ιδιωτικός Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων-Πιστοποιήσεις, Εργαστήριο Διακριβώσεων
Διεύθυνση Ροβέρτου Γκάλλι 77, 163 46 
Πόλη Ηλιούπολη 
Νομός Αττικής 
Τηλέφωνο 210 9914472, 210 9966827, 210 9966127 
FAX 210 9914318 
Email autovision@otenet.gr; daggelakopoulos@autovision.gr; 
Ιστοσελίδα  

  Διαπιστεύσεις Εργαστηρίου  
 
Πρότυπο Διαπίστευσης:
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 - Διακριβώσεις
Αριθμός Πιστοποιητικού:
500-5
Ημ. Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού:
20.1.2009
ΕΠΕΔ:
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά

Μετρήσεις Δύναμης

  • Διακρίβωση διατάξεων ελέγχου αναρτήσεων οχημάτων
  • Διακρίβωση διατάξεων ελέγχου φρένων οχημάτων.

Χημικές

  • Αναλυτές καυσαερίων οχημάτων

Φυσικές

  • Διατάξεις ελέγχου προβολέων οχημάτων

Μηχανικές

  • Διατάξεις ελέγχου προβολέων οχημάτων
  • Διατάξεις οριζόντιας μετατόπισης οχημάτων.

Μετρήσεις Πίεσης

  • Αναλογικά όργανα μέτρησης σχετικής πίεσης αερίου

Διαστασιακές μετρήσεις

  • Διατάξεις ελέγχου προβολέων οχημάτων
  • Διατάξεις οριζόντιας μετατόπισης οχημάτων.

επιστροφή

Portlet: [main page content]Portlet: [jsp content (if any)]

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr