Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

AGENT A.B.E.E.
Αναλυτικά στοιχεία...

BUREAU VERITAS HELLAS Μ.A.E., Εργαστήριο
Αναλυτικά στοιχεία...

HELLAMCO A.E.
Αναλυτικά στοιχεία...

«ΙΡΙΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ Δ. ΒΟΥΖΑΡΑΣ- Κ. ΚΟΝΤΑΡΑ Ο.Ε
Αναλυτικά στοιχεία...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΓΕΩΤ.ΕΡ. - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.)
Αναλυτικά στοιχεία...

Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Θεσσαλίας & Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Στερεάς Ελλάδας)
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΛΓΟ Δήμητρα, Ιστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, Εργαστήριο Ελαιολάδου ΑΡΧΕΙΟ
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Φυσικοχημικών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ) , Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ», Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αναλυτικά στοιχεία...

Κύμη Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε
Αναλυτικά στοιχεία...

Μυτιληναίος Α.Ε. - Τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας Μεταλλουργίας
Αναλυτικά στοιχεία...

Τμήμα Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
Αναλυτικά στοιχεία...

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πατρών - Εργαστήριο Αναφοράς Προσδιορισμού Αλκαλικής Φωσφατάσης-ΑΡΧΕΙΟ
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr