Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

1ο Τάγμα Υποστηρίξεως Αεροδρομίου, Εργαστήριο Δοκιμών του Τμήματος Ανάλυσης Ορυκτελαίων
Αναλυτικά στοιχεία...

CHIMAR HELLAS Α.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..
Αναλυτικά στοιχεία...

TOTAL Q - Εργαστήρια Διακριβώσεων Α.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

ΑΣΠΙΔΑ, Τριανταφύλλου Ανδρέας
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Ελέγχου Doping, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Γενικής Αίματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ), Αιματολογικό τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε., Εργαστήριο Μετρήσεων και Διακριβώσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΚΕΠΑΜΑΧ ΑΕ
Αναλυτικά στοιχεία...

ΝΑΪΑΣ – Επιστημονικά Αναλυτικά Εργαστήρια Α.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Πλίνιος Α.Ε., Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Περιβάλλοντος
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ... | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr