Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

884 ΠΑΒΕΤ (Προκεχωρημένη Αποθήκη Βάσεως Εφοδιασμού Τροφίμων), Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Εφοδίων Κλάσεως Ι
Αναλυτικά στοιχεία...

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Σερρών
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΕΥΑΜ Βόλου, Διεύθυνση Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών, Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Νερών
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΕΥΑΜ Βόλου, Τμήμα επεξεργασίας Λυμάτων & Διαχείρισης δικτύου Αποχέτευσης–Γραφείο Λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού & Βιομηχανικών Αποβλήτων–Εργαστήριο Δοκιμών
Αναλυτικά στοιχεία...

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων – Μηχανικών, Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, Μονάδα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδάτινων Πόρων και Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΚΠΑ/Τμήμα Χημείας/Τομέας ΙΙΙ, Ανόργανης Χημείας, Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας/ Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνικά Πετρέλαια Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε. – Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας, Εργαστήριο Τμήματος Χημείου
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Αναλύσεως Εδαφών, του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) "ΔΗΜΗΤΡΑ" του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΙΒΚΦ)
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Φαρμακολογίας-Φαρμακοτεχνολογίας του Κέντρου Βασικής Έρευνας Ι του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)-ΑΡΧΕΙΟ
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Αναλυτικά στοιχεία...

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Αθήνας (Ε.Ε.ΚΥ.Ζ.)
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr