Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

2ο Τάγμα Υποστήριξης Αεροδρομίου, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Εφοδίων Κλάσεως ΙΙΙ
Αναλυτικά στοιχεία...

ALFA Measurements, Α. Τσιπούρη - Ν. Χατζηφώτης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Analysis- Αργυρίου Κ. Βαΐτσα -Εργαστήριο αναλύσεων Υδάτων και Τροφίμων
Αναλυτικά στοιχεία...

INTRACOM DEFENSE
Αναλυτικά στοιχεία...

"T.C.L. Co. - Test & Control Laboratories", Αβραμίδης Ελ. - Διψάκης Αντ. Ο.Ε., Εργαστήριο Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών
Αναλυτικά στοιχεία...

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου, Εργαστήριο ελέγχου ποιότητας λυμάτων και ιλύος
Αναλυτικά στοιχεία...

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διέυθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Πειραιά
Αναλυτικά στοιχεία...

ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ - Δ. Καραμαλίκης
Αναλυτικά στοιχεία...

"ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕΤΤΕΚ", Εργαστήριο Δοκιμών
Αναλυτικά στοιχεία...

Εναλλακτική Ενεργειακή Α.Ε., Εργαστήριο Ανεμολογικών Μετρήσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Διεύθυνση Εργαστηριακών Δομών, Τμήμα Εργαστηριακών Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Αθήνας
Αναλυτικά στοιχεία...

Καρούσος Νικόλαος
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ... | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr