Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

ΣΕΒΙΤΕΛ, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου
Αναλυτικά στοιχεία...

Σπέκτρουμλαμπς Α.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Σταθμός Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών, Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
Αναλυτικά στοιχεία...

Στελλάκης Δ. Αλέξιος (Stel.Lab)-Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Τροφίμων
Αναλυτικά στοιχεία...

Σύγχρονη Αναλυτική - Μάριος Μαρούλης (Ιδιωτικό Εργαστήριο Χημικών & Μικροβιολογικών Αναλύσεων)
Αναλυτικά στοιχεία...

Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., Κέντρο Εργαστηριακών Δοκιμών
Αναλυτικά στοιχεία...

Σωτηρόπουλος και Συνεργάτες ΑΤΕ
Αναλυτικά στοιχεία...


 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr