Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

Ε.Μ.Π, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΛΚΕΘΕ, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Βιογεωχημικό Εργαστήριο
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε. (ΠΥΡΚΑΛ), Εργαστήριο Διαστασιακών Μετρήσεων και Διακριβώσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΝΤΕΚΑ Α.Ε., Εργαστήριο Ανεμολογικών Μετρήσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΓΕΤΕ Μ.ΕΠΕ)
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Αναλύσεως Εδαφών, του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) "ΔΗΜΗΤΡΑ" του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΙΒΚΦ)
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Γενετικής Ταυτοποίησης (ΕΓΕΤΑ), Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ», Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Ποιότητας Διακοσμητικών Πετρωμάτων 'Λίθος' της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Ελαιολάδου, Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων, Μονάδα Ελέγχων ATP, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr