Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΘ/ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ/Πρότυπο Χημικό Εργαστήριο Βόρειας Ελλάδας
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΕΥΑ Βόλου, Διεύθυνση Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών, Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Νερών
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΕΥΑ Κομοτηνής, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΕΥΑ Λάρισας (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας /Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νερών)
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΕΥΑ Πάτρας, Γραφείο Ποιότητας Νερών
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΕΥΑ Σπάρτης, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Δοκιμών της Χημικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΕΥΑΜ Βόλου, Τμήμα επεξεργασίας Λυμάτων & Διαχείρισης δικτύου Αποχέτευσης–Γραφείο Λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού & Βιομηχανικών Αποβλήτων–Εργαστήριο Δοκιμών
Αναλυτικά στοιχεία...

Διαγνωστικό Σχήμα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ΕΣΕΑΠ)
Αναλυτικά στοιχεία...

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), Δραστηριότητα Μεταφοράς & Εκμετάλλευσης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου, Τμήμα Μετρολογίας
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΕΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε., Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Αναλυτικά στοιχεία...

Διεύθυνση Εργαστηρίων, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ - Γ. Καπογιάννης, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Τεχνικών Έργων Σκυροδέματος-Εδαφομηχανικής-Ασφαλτικών και Αδρανών Υλικών
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | 1 | 2 | 3 | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr