Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

ΒΕΛΤΙΑ A.E
Αναλυτικά στοιχεία...

ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Μ.Ι.Κ.Ε
Αναλυτικά στοιχεία...

Βιοδιαγνωστική Πειραιά, Ιδιωτικό Πολυιατρείο, Ιατρική ΕΠΕ
Αναλυτικά στοιχεία...

ΒΙΟΕΡΕΥΝΑ, Διαγνωστικά Εργαστήρια, Ιατρική Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Βιοερευνητικά Εργαστήρια Α.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Βιοζωική - Εργαστηριακή Κτηνιατρική Διάγνωση
Αναλυτικά στοιχεία...

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Ιδιωτικό Πολυιατρείο, Ιατρική Α.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

ΒΙΟΤΥΠΟΣ Ιδιωτικό πολυιατρείο, Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία
Αναλυτικά στοιχεία...

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο - Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία
Αναλυτικά στοιχεία...

Βιοχημικά Εργαστήρια Παρμακλή Ε.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...


 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr