Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

Α.Π.Σ.Ι. "Η Πίνδος", Μικροβιολογικό - Χημικό Εργαστήριο (Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός)
Αναλυτικά στοιχεία...

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου, Εργαστήριο ελέγχου ποιότητας λυμάτων και ιλύος
Αναλυτικά στοιχεία...

Αλεξίου Α.Β.Ε.Ε., Εργαστήριο Διακριβώσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΑΛΦΑ ΤΕΣΤ ΕΠΕ
Αναλυτικά στοιχεία...

Αναλυτικές Συσκευές Α.Ε. Δρ.Κ.Βαμβακάς – Επιστημονικός Εξοπλισμός
Αναλυτικά στοιχεία...

Ανδρέου Κ. Ι.Κ.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας / Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου / Τμήμα Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δ.Ε. Θεσσαλίας
Αναλυτικά στοιχεία...

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Αναλυτικά στοιχεία...

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
Αναλυτικά στοιχεία...

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας ΓΑΜΒ, Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας, Εργαστηριακή Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών
Αναλυτικά στοιχεία...

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Ομάδα Μέτρησης Αιωρούμενων Σωματιδίων (Ο.Μ.Α.Σ.)
Αναλυτικά στοιχεία...

ΑΣΠΙΔΑ, Τριανταφύλλου Ανδρέας
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | 1 | 2 | 3 | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr