Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

LABNET I.A.E.
Αναλυτικά στοιχεία...

LABOGEN Ανοσολογικό Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία (LABOGEN Ι.A.Ε.)
Αναλυτικά στοιχεία...

Laborator Mjekesor Ferdinant Xhelili
Αναλυτικά στοιχεία...

Landis + Gyr Α.Ε., Εργαστήρια Μέτρησης Ηλεκτρικής Ενέργειας & Ισχύος (EL01)
Αναλυτικά στοιχεία...

Lebanese Atomic Energy Commission, LAEC - National Council for Scientific Research, CNRS
Αναλυτικά στοιχεία...

Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ, Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Ασπασία Διβανέ - Κωνσταντίνος Τυροσβούτης ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

LIFECHECK LABS
Αναλυτικά στοιχεία...

Link Lab Ε.Π.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Llambi Kallço (LABORATOR LINDA)
Αναλυτικά στοιχεία...

Locus Medicus, Ιατρική A.E.
Αναλυτικά στοιχεία...

LOGICOM Α.Ε.Β.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

LUBRICO, A. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | επόμενη

Portlet: [main page content]Portlet: [jsp content (if any)]

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr