Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..
Αναλυτικά στοιχεία...

ENERTEC Ο.Ε., Εργαστήριο Ανεμολογικών Μετρήσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

ENVIA Ανώνυμη Εταιρεία Περιβαλλοντικών Λύσεων & Εφαρμογών, Τεχνικό Τμήμα, Εργαστήριο Μέτρησης Αέριων Ρύπων, Αιθάλης, Στάθμης Θορύβου & Αιωρούμενων Σωματιδίων
Αναλυτικά στοιχεία...

Envirolab M.Ι.Κ.Ε. (πρώην εργαστήριο "Αλέξανδρος Γούναρης")
Αναλυτικά στοιχεία...

ENVIROMETRICS ΕΠΕ
Αναλυτικά στοιχεία...

ENVIROSYS
Αναλυτικά στοιχεία...

ERGOLAB – Μπεζά Μαρία
Αναλυτικά στοιχεία...

EUNILAB ANALYTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LAB ANALYTICS Μ.Α.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

EUROCERT Α.Ε. - Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

EUROFINS Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Α.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Euromedica, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
Αναλυτικά στοιχεία...


 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr