Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

Bic ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε., Τομέας Ξυριστικών, Εργαστήριο Διασφάλισης Ποιότητας
Αναλυτικά στοιχεία...

Biocheck Diagnostic Centre
Αναλυτικά στοιχεία...

Biogenea pharmaceuticals Ε.Π.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

BIOHELLENIKA A.E.
Αναλυτικά στοιχεία...

BIOLAB ΜΙΚΕ
Αναλυτικά στοιχεία...

BIOLAN Α.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

BIOMEDICIN Ε.Π.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

BIOPROTEIN - Μ. Τζ. Αρριζουμπιέτα & Σια Ο. Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Bitulab Ε.Π.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

BUREAU VERITAS HELLAS Μ.A.E., Εργαστήριο
Αναλυτικά στοιχεία...

BUREAU VERITAS HELLAS AE, Εργαστήριο Διακριβώσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

BYLIS DC
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr