Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Ε.ΣΥ.Δ. 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020


Το Ε.ΣΥ.Δ. πραγματοποίησε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Ο ρόλος της Διαπίστευσης στη διαχείριση της πανδημίας»

Την ημερίδα χαιρέτισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Ν. Παπαθανάσης.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών για την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τη διαπίστευση υπηρεσιών αξιολόγησής συμμόρφωσης που σχετίζονται με τον έλεγχο του COVID-19 με στόχο τις έγκαιρες ενέργειες των αρμόδιων φορέων προς όφελος της διασφάλισης της δημόσιας υγείας. 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, στελέχη του Ε.ΣΥ.Δ., Εμπειρογνώμονες και Εκπρόσωποι των αρμόδιων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων τοποθετήθηκαν σχετικά με την αναγκαιότητα των διαπιστευμένων Εργαστηρίων μοριακού ελέγχου COVID-19 καθώς και το ρόλο της διαπίστευσης σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με COVID-19 (μάσκες, Υγειονομικά Πρωτόκολλα).

Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις από εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης, του ΕΟΔΥ, ΕΟΦ, HellasCert, HellasLab, Ιατρικών Επιστημονικών Εταιριών (Ελληνική Εταιρεία Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου, Ελληνική Εταιρία Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας), Διαπιστευμένων στον έλεγχο COVID-19 Εργαστηρίων, Διαπιστευμένων Διοργανωτών Προγραμμάτων Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας, Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης Προϊόντων.

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr