Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ COVID-2019: ΤΟ Ε.ΣΥ.Δ. ΕΚΔΙΔΕΙ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ISO/IEC 17025:2017


Η εξ αποστάσεως αξιολόγηση είναι μια δυνατότητα που έχει εισάγει στις διαδικασίας διαπίστευσης το Ε.ΣΥ.Δ. στο πλαίσιο της εναρμόνισης του Συστήματος Διαχείρισης του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 17011:2017.   

Λόγω και των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώνονται εξαιτίας της επιδημίας Covid-2019, αναμένεται να αυξηθεί η ανάγκη για αξιολογήσεις εργαστηρίων εξ αποστάσεως και το Ε.ΣΥ.Δ. επέσπευσε την έκδοση σχετικής ερμηνευτικής οδηγίας εργασίας διαπίστευσης εργαστηρίων για την εφαρμογή της εξ αποστάσεων αξιολόγησης (ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ). Παρακαλούμε τα Εργαστήρια και τους Διοργανωτές που έχουν διαπιστευθεί από το Ε.ΣΥ.Δ. να αναμένουν σχετική επικοινωνία από τους αρμόδιους διαχειριστές της διαπίστευσης τους.

Σε ό,τι αφορά τη μετάβαση στο νέο ISO/IEC 17025:2017,  είναι πιθανή η χρήση του εργαλείου της εξ αποστάσεως αξιολόγησης  αλλά πρώτα θα εξετασθεί η τροποποίηση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων και για το σκοπό αυτό το Ε.ΣΥ.Δ. αναμένει σχετικές ανακοινώσεις που έχει προαναγγείλει ο ILAC.

Για το θέμα αυτό θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

 

Ιωάννης Σιταράς

Διευθυντής Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων

Καλλιθέα, 18.3.2020

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr