Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ EA EXECUTIVE COMMITTEE


Το Ε.ΣΥ.Δ. στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του σαν μέλος της European Cooperation for Accreditation (EA) ανέλαβε τη διοργάνωση της συνάντησης της EA EXECUTIVE COMMITTEE, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2019.
Στη συνάντηση συμμετείχαν o Πρόεδρος της ΕΑ, κ. Ignacio Pina, η Αντιπρόεδρος της ΕΑ κα Μαρία Παπατζίκου, ο Executive Secretary της ΕΑ κ. Andreas Steinhorst και άλλοι 10 εκπρόσωποι των Εθνικών Φορέων Διαπίστευσης της Ευρώπης.
Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με τη συνεργασία της ΕΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την έκθεση για τη λειτουργία της Διαπίστευσης στην Ευρώπη, το ρόλο της Διαπίστευσης στις Εμπορικές Συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και θέματα που αφορούν στην κοινή προσέγγιση της διαχείρισης των διεθνών απαιτήσεων.

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr