Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ.


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι από τις 13 έως και τις 17 Μαΐου 2019, διενεργήθηκε στο Ε.ΣΥ.Δ. διαξιολόγηση (peer evaluation) από δεκαμελή ομάδα της European Cooperation for Accreditation (EA), του ανώτατου Ευρωπαϊκού Οργάνου σε θέματα Διαπίστευσης.

Τα αποτελέσματα της διαξιολόγησης όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην έκθεση της ομάδας διαξιολόγησης ήταν θετικά για την διατήρηση της παραμονής του Ε.ΣΥ.Δ. στην Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ΕΑ.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως όλους τους Συνεργάτες και τους Πελάτες μας που όλα αυτά τα χρόνια συμβάλλουν στη διατήρηση του Ε.ΣΥ.Δ. στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης.

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr