Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ. ΣΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ


Τo International Accreditation Forum (IAF) επέκτεινε την αναγνώριση του European Cooperation for Accreditation (EA) για τις δραστηριότητες των Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας (FSMS), των Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) και των Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Ως εκ τούτου, το Ε.ΣΥ.Δ. είναι πλέον επίσημα μέλος του IAF MLA για τα κατωτέρω  πεδία (Sub scopes), όπως παρουσιάζεται και στην επίσημη ιστοσελίδα της, www.iaf.nu .

Αυτό σημαίνει ότι η διαπιστευμένη από το Ε.ΣΥ.Δ. πιστοποίηση των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα παρακάτω πεδία αποκτά πλέον διεθνή αναγνώρισή, ενισχύοντας άμεσα τη δυνατότητα εξαγωγής των ελληνικών προϊόντων και τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

 

IAF MLA- Ε.ΣΥ.Δ.

Main scopes

Management system certification - ISO/IEC 17021-1

Product certification - ISO/IEC 17065 - 24 Mar 2006

Certifications of persons - ISO/IEC 17024 - 20 Oct 2016

Validation and Verification - ISO 14065 - 11 May 2018

 

Sub scopes

Level 4

MS: ISO/IEC TS 17021-3 - 24 Mar 2006

MS: ISO/IEC TS 17021-2 - 24 Mar 2006

Product: GlobalG.A.P. IFA General Regulations - 22 May 2014

MS: ISO/TS 22003 - 05 Apr 2018

MS: ISO/IEC 27006 - 05 Apr 2018

MS: ISO/TS 50003 - 05 Apr 2018

 

Level 5

MS: ISO 9001 - 24 Mar 2006

MS: ISO 14001 - 24 Mar 2006

Product: GlobalG.A.P. IFA CPCCs - 22 May 2014

MS: ISO 22000 - 05 Apr 2018

MS: ISO/IEC 27001 - 05 Apr 2018

MS: ISO 50001 - 05 Apr 2018

MS: ISO 13485 - 05 Apr 2018

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr