Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟ Ε.ΣΥ.Δ. ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ISO/IEC 17025:2017


Την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, έγινε η εκπαίδευση για τη μετάβαση στο ISO/IEC 17025:2017 είκοσι (20) συνεργατών από τους Επικεφαλής Αξιολογητές και Αξιολογητές Εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ.. Ήδη, ένα μήνα πριν πραγματοποιήθηκε και εκπαίδευση νέων Αξιολογητών Εργαστηρίων, κατευθείαν στη νέα έκδοση του ISO/IEC 17025.

Μέχρι το τέλος Μαΐου, το Ε.ΣΥ.Δ. θα έχει εκπαιδεύσει ικανό αριθμό Αξιολογητών, προκειμένου να ξεκινήσει τις διαδικασίες μετάβασης για τα Εργαστήρια

       

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr